מדעי הסביבה ואקולוגיה

אקולוגיה לאתרמטרת מחקר המערכות האקולוגיות הייחודיות של הגולן במכון היא להבין את הגורמים המכתיבים והמשפיעים על השינויים במערכות האקולוגיות של הגולן. מערכות אלו מושפעות הן מפעילות האדם, כגון שינויים בשימושי קרקע, והן מתהליכים ואירועים טבעיים, כגון בצורות מתמשכות. בפן הנוגע לפעילות האדם. מטרת המחקרים למזער עד כמה שאפשר את הקונפליקטים עם המערכות הטבעיות ולשמר את תפקודן. בפן של השינויים הטבעיים המטרה היא לבחון האם ניתן למנוע נזקים ארוכי טווח שעלולים להצטבר במערכות האקולוגית. המחקרים עוסקים באוכלוסיות חיות הבר, במינים פולשים, בבחינת השפעת השריפות על המערכות האקולוגיות בגולן ועוד. בפן היישומי, לדוגמה, החוקרים ביחידה בוחנים אמצעים לטיפול וטיהור מים שמקורם בחקלאות, ואמצעים להפחתת הנזקים שגורמים חיות הבר, הנברנים והמכרסמים לחקלאים וכן שימוש בירגזים להדברת אש התפוח.

בנוסף אנשי היחידה מעורבים בפעילויות חינוך שונות שמטרתן להטמיע את הידע שנצבר בקרב ציבור תושבי הגולן. מעורבות זאת נעשית לאורך כלל החתך החינוכי, החל מעבודה עם תלמידים בבתי ספר יסודיים, דרך תלמידי תיכון וכלה במכללות האזוריות.

צוות היחידה:

ד"ר דן מלקינסון - ראש הצוות  וחוקר בתחום האקולוגיה.

ד"ר דוד בורג - עמית מחקר בתחום מתמטיקה יישומית. 

ד"ר עודד בר-שלום

ד"ר עודד כהן - חוקר בתחום מינים פולשים.

ד"ר מוטי צ'רטר- עמית מחקר בתחום חיות בר.  

ד"ר עידן קופלר - עמית מחקר בתחום אקולוגיה נופית.

ד"ר אייל קורצבאום - חוקר בתחום מיקרובילוגיה סביבתית. 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.