מדעי החברה וחינוך

תמונה מדעי החברהמדעי החברה -  הצוות עוסק במחקר, בעריכת סקרים, בייעוץ ובייזום חברתי-חינוכי. במחקר- הדגש הוא על  נושאים בעלי אופי יישומי ובהתאם לצרכי האזור. בעיקר בחקר קהילות יהודיות ודרוזיות, בגורמי הגירה לגולן ומהגולן (ומהגליל המזרחי)  בלכידות חברתית, בקשר למקום, ובפריפריאליות וספר. בסקרים- המכון ממלא צרכים של גופים מוניציפליים ואזורים להפקת דו"חות המסייעים לראשי מועצות לקבל החלטות מושכלות על סמך נתונים מהשטח. בייעוץ- חברי הצוות שייכים ומובילים פורומים ישובים אזוריים  בנושאים חברתיים, כמו צוות מתכלל חינוכי בגולן.  בייזום- חברי הצוות יזמו שינויים משמעותיים, לדוג' הקמת ארכיון הגולן, איחוד בתי ספר בצפון הגולן, ארגון פעילויות רלוונטיות לילדי עולים, הכנה לאקדמיה לתלמידי תיכון דרוזי בגולן.

חינוך - יחידת מו"פ החינוך הינה יחידה אקדמית-מחקרית חדשה במכון, המונה כ-20 איש. היחידה עוסקת בפעילות שיטתית שמטרתה חקירה, למידה ופיתוח של ידע על תוכניות חינוכיות-חברתיות, שיטות ותהליכים בתחום החינוך. תחומי מחקר בהם עוסקת יחידת המו"פ: הערכה בחינוך- הערכת אפקטיביות של תוכניות חינוכיות וחברתיות (Educational effectives research), תהליכי שינוי בארגונים חינוכיים, תהליכי הטמעה בחינוך ופיתוח מתודולוגיות להערכה בחינוך. במסגרת תחום זה ניתנים שירותי מחקר לגופי חינוך בתחום הפורמאלי והבלתי פורמאלי (ברמה כלל ארצית). סוציולוגיה של החינוך- אי שוויון ופערים בחינוך - פריפריה למול מרכז, מגדר ומגזר.  מנהל חינוך- תהליכי בניית שותפויות חינוכיות-חברתיות, מנהיגות חינוכית. פדגוגיה- דרכי הוראה ולמידה לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, אפיון פדגוגי של מרחבי למידה חדשניים.

צוות היחידה:

פרופ' שמואל שמאי - ראש צוות מדעי החברה

ד"ר עירית ששון- ראש צוות מו"פ חינוך

ד"ר אורלי גנני

ד"ר עדי ויטמן

ד"ר דניס גורבטקין

ד"ר איתמר יהודה

ד"ר שירלי מידז'ינסקי

מרצ'י אדרי- דוקטורננטית

ליגת דאודי- דוקטורנטית

 

Please publish modules in offcanvas position.